Special offers

Administation Fee

Bil walba Administration fee-ga waa € 20 oo kaliya, waxaadna ku bixin kartaa laba hab: in aad Lacagta sanadka oo dhan hal mar aad bixiso ama kis kis oo 3dax jeer aad ku bixiso.

Teachers
0
Students
0+

3 bilkasta

Learn Any Time
€ 50
  • Support Team
  • Student Profile
  • All the materials
  • Online Lessons
  • Term Payment Plan
Register ⮕

Sanadkii hal mar

Learn anytime
€ 180
  • Support Team
  • Student Profile
  • All the materials
  • Online Lessons
  • Discount
Register ⮕